• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 790/GSQL-GQ1 năm 2013 đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 790/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 19-13/CV/PSV ngày 10/8/2013 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc đề nghị rút tên Công ty ra khỏi Danh sách doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản vì Công ty nộp chậm kết quả kiểm tra một lô hàng nhập khẩu do cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả chậm.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan chuyển công văn nêu trên cho đơn vị để kiểm tra, giải quyết và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định.

(Gửi kèm: Bản chính công văn số 19-13/CV/PSV và bản sao Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cty TNHH Panasonic VN (thay trả lời);
(Lô J1-J2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 790/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 790/GSQL-GQ1

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204834