• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 7909/BTC-CST năm 2013 chính sách thuế nhập khẩu đối với khung gầm đã gắn động cơ do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 7909/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7909/BTC-CST
V/v chính sách thuế nhập khẩu đối với khung gầm đã gắn động cơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

Trả lời công văn số 394/KD-XNK ngày 27/5/2013 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam hỏi về chính sách thuế nhập khẩu khung gầm ô tô theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC , Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng có mô tả là khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, có mã số 8706.00.29, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30%.

Hướng dẫn về cách tính thuế đối với bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại nhóm 9821 chỉ áp dụng cho các mặt hàng CKD quy định tại Chương 87, không áp dụng cho các mặt hàng khác thuộc chương 87.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (5)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7909/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7909/BTC-CST

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195749