• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 791/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 791/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/BXD-HĐXD
V/v Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2131/SXD-CPXD ngày 19/3/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Một trong những điều kiện chung để công trình được xem xét cấp giấy phép xây dựng là phù hợp với quy hoạch xây dựng (khoản 1 Điều 5 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng). Tuy nhiên, điều kiện này chỉ là nguyên tắc chung cho các loại quy hoạch. Đối với công trình xây dựng ở đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; công trình xây dựng ở nông thôn phải phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn; đối với công trình ở ngoài đô thị và ngoài khu vực điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Do vậy, khi xem xét để cấp giấy phép xây dựng thì phải căn cứ vào các điều kiện chung và cả các điều kiện riêng tùy thuộc vào địa điểm xây dựng công trình.

2/ Theo quy định hiện hành, quy hoạch chi tiết xây dựng là cơ sở pháp lý để cấp giấy phép xây dựng công trình. Vì vậy, đối với những dự án mới như dự án phát triển đô thị hoặc phát triển nhà ở yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết để cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, đối với những khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì phải ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng. Do vậy, Sở Xây dựng đề xuất cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực không phù hợp với chức năng trong đồ án quy hoạch phân khu là không phù hợp với các quy định hiện hành.

 Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố cần đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết và ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (NTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 5. Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 791/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 791/BXD-HĐXD

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244032