• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 791/GSQL-GQ1 năm 2013 về thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 791/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/GSQL-GQ1
V/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật mạng Nokia Siemens Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 12A&14 Tháp Handi Resco số 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội).

 

Phúc đáp công văn số 39/NSN ngày 31/7/2013 về việc tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện theo đề nghị của Bộ Thông tin truyền thông tại công văn số 1975/BTTTT-CNTT ngày 05/7/2013. Trong thời hạn chờ ý kiến của Bộ Thông tin truyền thông, cơ quan Hải quan và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/2/2013 của Bộ Thông tin truyền thông.

Thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Ngô Minh Hải

 

Điều 49. Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập khác

...

4. Hàng tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

a) Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

b) Trường hợp không có hợp đồng hoặc có hợp đồng nhưng không có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại quy định tại Phần III Thông tư này.

c) Trường hợp tạm xuất tái nhập không cùng một cửa khẩu thì được làm thủ tục chuyển cửa khẩu về nơi đã làm thủ tục xuất khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 791/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 791/GSQL-GQ1

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204835