• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7935/BYT-BH năm 2015 hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 7935/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7935/BYT-BH
V/v hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến phản ánh của các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị hướng dẫn cụ thể cách tính tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp đến khám bệnh, cha bệnh (trừ trường hợp đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi có ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 3815/BHXH-CSYT ngày 06/10/2015, Bộ Y tế hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 theo quy định tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính như sau:

1. Đối với việc xác định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú bình quân của năm 2014 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ tính đối với trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, không tính đối với trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

2. Tổng mức thanh toán được bù trừ giữa tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh ngoại trú và nội trú.

3. Tính chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT bình quân đối với các trường hợp đến khám bệnh, cha bệnh được xác định theo từng chuyên khoa hoặc tính chung cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Chi phí vận chuyển người bệnh và chi phí máu, chế phẩm máu được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo thực tế sử dụng.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Sở Y tế các t
nh/TP. trực thuộc TW;
- Bệnh viện/Viện có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Lưu: VT, PC, KCB, KHTC, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Điều 11. Thanh toán theo giá dịch vụ
...

6. Tổng mức thanh toán đối với các trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh (trừ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) không vượt quá chi phí bình quân thực tế theo phạm vi quyền lợi được hưởng của một đợt điều trị nội trú và một lượt khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo từng chuyên khoa của các trường hợp được chuyển đến năm trước nhân (x) với số lượt khám bệnh, chữa bệnh trong năm và nhân (x) với hệ số k.

Hằng năm, căn cứ chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục Thống kê công bố, tổ chức Bảo hiểm xã hội thông báo, điều chỉnh tổng mức thanh toán cho các cơ sở y tế.

Trường hợp chi phí phát sinh do thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng dịch vụ y tế mới, thuốc mới và các yếu tố liên quan khác hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của cơ sở y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, chi phí phát sinh này được tổ chức Bảo hiểm xã hội thanh toán và tính vào tổng chi phí sử dụng trong năm làm căn cứ xác định mức chi phí bình quân năm sau.

Trường hợp cơ sở y tế sử dụng vượt tổng mức kinh phí được thanh toán thì không được quỹ BHYT thanh toán phần chi phí tăng thêm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7935/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Công văn 7935/BYT-BH hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT như sau:

1. Đối với việc xác định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú bình quân của năm 2014 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ tính đối với trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, không tính đối với trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

2. Tổng mức thanh toán được bù trừ giữa tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và nội trú.

3. Tính chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT bình quân đối với các trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo từng chuyên khoa hoặc tínhchung cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Chi phí vận chuyển người bệnh và chi phí máu, chế phẩm máu được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo thực tế sử dụng.

Từ khóa: Công văn 7935/BYT-BH

2.558

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298280