• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7962/TCHQ-TXNK năm 2014 về quản lý lốp ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7962/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7962/TCHQ-TXNK
V/v quản lý lốp ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp Cao su Miền Nam.
(Đ/c số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 282/CV-TCKT ngày 10/6/2014 của Công ty cổ phần công nghiệp Cao su Miền Nam phản ánh về việc có doanh nghiệp nhập khẩu khai sai mã số áp thuế, khai thấp giá nhập khẩu đối với mặt hàng lốp ô tô các loại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề quản lý giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô, tại Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 Tổng cục Hải quan đã đưa mặt hàng lốp bơm hơi các loại vào danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo làm cơ sở để kiểm tra, tham vấn và xác định giá tính thuế. Đồng thời để tăng cường công tác quản lý giá tính thuế nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp khai báo không chính xác giá thực tế phải thanh toán, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với mặt hàng trên, Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô các loại (mã 4011) tại địa phương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.

- Tổ chức thu thập thông tin về mặt hàng lốp ô tô các loại (mã 4011) để phân tích, tổng hợp và đề xuất xây dựng bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 để báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7962/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7962/TCHQ-TXNK

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237908