• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 7967/BKHĐT-QLKKT năm 2018 về tạm trú cho người nước ngoài của Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam trong khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 7967/BKHĐT-QLKKT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7967/BKHĐT-QLKKT
V/v tạm trú cho người nước ngoài của Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam trong KCN Hòa Khánh, thành phố Đà Nng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam
(Đường s 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiu, thành phố Đà Nng)

Trả lời phản ánh, kiến nghị của Quý Công ty về việc tạm trú cho người nước ngoài trong khu công nghiệp (KCN) trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định: trường hợp cần thiết người nước ngoài (gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã quy định các trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài.

3. Trường hợp cần thiết, đề nghị Quý Công ty tham khảo thêm ý kiến Bộ Công an để được hướng dẫn về vấn đề tạm trú và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn các nội dung liên quan đến vấn đề lao động người nước ngoài.

Xin thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- UBND TP Đà Nẵng;
- BQL các KCN và KCX Đà Nẵng;
- Lưu VT, QLKKT.N

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Điều 29. Tạm trú trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
...
3. Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Không kèm theo gia đình và người thân;

c) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật
...
3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7967/BKHĐT-QLKKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 08/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7967/BKHĐT-QLKKT

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400511