• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 802/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc thời hạn nộp C/O khi chuyển đổi mục đích sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 802/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc thời hạn nộp C/O khi chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
(Lô F1, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 105/2019/TVN-EXIM ngày 11/3/2019 của Công ty TNHH TOTO Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc có chấp nhận C/O không khi mà thời điểm kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng thì tất cả các C/O đã hết hạn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa từ đối tượng miễn thuế, không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thêm.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 802/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 802/GSQL-GQ4

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410496