• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 8058/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 8058/BKHĐT-QLĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8058/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Ngô Văn Nguyễn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 10407/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Ngô Văn Nguyễn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1 điểm c) quy định một trong các điều kiện đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

Theo đó, pháp luật về đấu thầu chcó quy định nhà thầu bị kết luận đang lâm vào tình trạng nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật thì được coi là không đáp ứng tư cách hợp lệ để tham dự thầu. Việc nhà thầu đang nợ tiền chủ đầu tư được xem xét, đánh giá trong bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (tiêu chí đánh giá về giá trị tài sản ròng) mà không thuộc nội dung đánh giá tư cách hp lệ của nhà thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 10407/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Số 118, Lê Duẩn, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục QLĐT (LT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

 

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
...
c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8058/BKHĐT-QLĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 13/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8058/BKHĐT-QLĐT

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400516