• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 8062/NHNN-TD năm 2014 về giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm về mức tối đa 7%/năm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 8062/NHNN-TD
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8062/NHNN-TD
V/v giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm về mức tối đa 7%/năm

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Ngày 28/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2174/QĐ-NHNN điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 xuống còn 7%/năm.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 và Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 21/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị 5 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên thực hiện cho vay đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo Công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 21/12/2012 của Văn phòng Chính phủ (bao gồm các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi và chế biến cá tra, tôm xuất khẩu) với lãi suất tối đa 7%/năm theo quy định tại Quyết định số 2174/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8062/NHNN-TD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 31/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8062/NHNN-TD

713

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270013