• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Công văn 8067/VPCP-CN năm 2020 thông tin báo VietnamPlus phản ánh về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8067/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8067/VPCP-CN
V/v thông tin báo VietnamPlus phản ánh về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi nước ta.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo VietnamPlus ngày 23 tháng 9 năm 2020 có phản ánh nội dung: Theo đánh giá của Cục Năng lượng Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam có tiềm năng to lớn về điện gió, ước tính khoảng 160 GW. Điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi trong vòng 5-100 km tính từ bờ. Từ nay đến năm 2030, Việt Nam có thể đưa vào vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến giao Bộ Công Thương nghiên cứu trong quá trình quản lý và tham mưu chính sách phát triển ngành điện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TNMT;
- Báo VietnamPlus;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, TKBT, NN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8067/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8067/VPCP-CN

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454311