• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 807/GSQL-TH năm 2013 về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 807/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 2279/HQHN-GSQL đề ngày 07/8/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Indonesia phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các C/O số tham chiếu 0057819/SBY/2013, 0062687/SBY/2013 và 0060111/SBY/2013, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 807/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 807/GSQL-TH

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205103