• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8074/QLD-CL năm 2014 về thuốc giả mạo số đăng ký, chưa được phép lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 8074/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8074/QLD-CL
V/v: Thuốc giả mạo SĐK, chưa được phép lưu hành

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 267/VKNTTW-KH ngày 24/4/2014 gửi kèm theo Biên bản lấy mẫu của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đi với sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Tên sản phẩm: “ĐẶC TRỊ VIÊM MŨI - VIÊM XOANG”. S lô: 09 01 14, HD: 02 04 15, SĐK: V842-H14-12; Tên cơ sở sản xuất: “NHÀ THUỐC GIA TRUYỀN NHÂN HÒA - Lương Y TĂNG PHÀM NGỌC, 126 p An Sơn Trạch, Tịnh Biên, An Giang”. Mu được lấy tại Công ty TNHH Bắc Đức NOGER, quầy 329, tầng 3, Trung tâm phân phối dược phẩm & thiết bị y tế HAPUMEDICENTER (Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau khi xem xét, đối chiếu hồ sơ, Cục Qun lý Dược thông báo:

- Sản phm “ĐẶC TRỊ VIÊM MŨI - VIÊM XOANG” chưa được Cục quản lý Dược cấp số đăng ký thuốc sản xuất lưu hành và sử dụng trong phòng chữa bệnh cho người. Nội dung “SĐK: V842-H14-12” là thông tin giả mạo v s đăng ký thuốc.

- Cơ sở có tên và địa chỉ trên nhãn hộp (NHÀ THUỐC GIA TRUYỀN NHÂN HÒA - Lương Y TĂNG PHÀM NGỌC, 126 p An Sơn Trạch, Tịnh Biên, An Giang) chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất thuốc.

Sản phẩm “ĐẶC TRỊ VIÊM MŨI - VIÊM XOANG” nêu trên giả mạo số đăng ký thuốc và chưa được phép sản xuất, lưu hành, sử dụng trong phòng chữa bệnh.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành phối hp với các cơ quan truyền thông để thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm nêu trên.

2. Sở Y tế thành phố Hà Nội chỉ đạo và giám sát Công ty TNHH Bắc Đức NOGER thu hồi, tiêu hủy sản phẩm nêu trên và xử lý vi phạm về việc kinh doanh thuc chưa được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất có tên và địa chỉ: NHÀ THUỐC GIA TRUYỀN NHÂN HÒA - Lương Y TĂNG PHÀM NGỌC, 126 Ấp An Sơn Trạch, Tịnh Biên, An Giang đ truy tìm nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nêu trên và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật: báo cáo kết quả thanh kim tra và xử lý vi phạm về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan trước ngày 10/6/2014.

Cục Quản lý Dược thông báo để các S Y tế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
- Cục Cnh sát Kinh tế, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- Công ty TNHH Bc Đức NOGER, quy 329, tầng 3, Trung tâm phân phi DP & TBYT HAPUMEDICENTER (S 1 Nguyn Huy Tưng, Thanh Xuân, Hà Nội);
- P.ĐKT, P.QLKDD, P.Ttra Dược và MP - Cục QLD;
- Tạp chí Dưc&MP và Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8074/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 20/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8074/QLD-CL

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234813