• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 808/GSQL-TH năm 2013 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 808/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Công nghệ Điện tử Ứng dụng.
(Đ/c: Số 2/11 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 801/HQ-LR/2013 ngày 01/8/2013 của Công ty CP Công nghệ Điện tử ứng dụng về việc xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E số tham chiếu E133333386090101 cấp ngày 20/6/2013 và C/O mẫu E số tham chiếu E133333386090104 cấp ngày 24/6/2013, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Cục Giám sát về Hải quan đã có công văn số 720/GSQL-TH ngày 31/7/2013 thông báo về việc C/O mẫu E dẫn trên đã được gửi đi xác minh. Nhưng đến nay cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc vẫn chưa có ý kiến trả lời.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 808/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 808/GSQL-TH

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205104