• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc về điều kiện làm đại lý hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 813/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/GSQL-TH
V/v: vướng mắc về điều kiện làm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 2769/HQBD-GSQL ngày 31/7/2013 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc đối với điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 14/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng kí và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thì ông Phạm Đình Giang (đang là sinh viên năm thứ 4 ngành Luật học hệ 5 năm của Trung tâm đào tạo từ xa - Đại học Huế) không đủ điều kiện để làm nhân viên đại lý. Do đó, Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương đã không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định nêu trên để được xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

Việc Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương cấp thẻ nhân viên đại lý cho ông Phạm Đình Giang dù chưa được xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan là sai quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bình Dương chưa xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan đối với Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương và hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 3. Điều kiện làm nhân viên đại lý hải quan

1. Nhân viên đại lý hải quan phải đáp ứng các điều kiện sau:
...
b) Có bằng từ trung cấp trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 813/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 813/GSQL-TH

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205470