• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Công văn 8142/VPCP-QHQT năm 2018 về phản ánh của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8142/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8142/VPCP-QHQT
V/v phản ánh của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tư pháp, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu có Thư đề ngày 01 tháng 8 năm 2018 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi về tình hình bắt giữ tàu bất thường tại cảng Cái Lân tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu (IG); tổ chức, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh kiến nghị của IG; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Thư);
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8142/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8142/VPCP-QHQT

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392836