• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8156/TCHQ-GSQL năm 2014 về quản lý Hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8156/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8156/TCHQ-GSQL
V/v quản lý Hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1588/HQHN-GSQL ngày 01/03/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép với mô hình hoạt động đặc thù của Tổng công ty Bưu điện được thành lập Trung tâm khai thác chuyển tiếp hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam để chia chọn với diện tích 300m2.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các bước theo quy định báo cáo Tổng cục Hải quan để thẩm định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (để thực hiện);
(Đ/c: Số 5 đường Phạm Hùng - Q. Từ Liêm - TP. Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8156/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8156/TCHQ-GSQL

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237760