• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 8184/CT-HTr năm 2015 về điều chỉnh thông tin trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 8184/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THU
CỤC THU
TP HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8184/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
(Địa chỉ:Tầng 14, tòa nhà KeangnamLandmark 72 Phạm Hùng, Hà Nội)
MST: 0100680623

Trả lời công văn số: ZSV231 ngày 23/01/2015 của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam hỏi về việc xử lý hóa đơn bị ghi sai thông tin, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

+Tại điểm 5 Điều 10 Chương II quy định việc khai thuế, tính thuế.

- Căn cứ điểm 2 Điều 17 Chương III Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về việc xử lý thu hồi hóa đơn đã lập như sau:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). ”

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau đó, Công ty phát hiện thông tin trên hóa đơn sai sót thì Công ty phải điều chỉnh theo đúng quy định tại điểm 2 Điều 17 Chương III Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ nêu trên.

Hồ sơ khai thuế bổ sung Công ty thực hiện theo quy định tại điểm 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktr1; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8184/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 04/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8184/CT-HTr

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286522