• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Lý lịch tư pháp


 

Công văn 819/BTP-XBTP năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 819/BTP-XBTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/BTP-XBTP
V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, thực hiện Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Quyết định số 1276/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp in, phát hành 02 mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2), Nhà xuất bản Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và cung cấp kịp thời 02 loại mẫu giấy in đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, qua theo dõi Bộ Tư pháp nhận thấy, số lượng các trường hợp được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chênh lệch nhiều so với số lượng các mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp được Nhà xuất bản Tư pháp cung cấp. Trước thực trạng nêu trên, Bộ Tư pháp triển khai một số giải pháp cụ thể sau đây:

1. Thực hiện việc dán tem chống giả và nâng cao chất lượng giấy in (tăng độ dày của giấy từ giấy Offset In-đô định lượng 80g/m2 lên giấy Offset In-đô định lượng 100g/m2) đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 (xin gửi 02 mẫu phiếu được dán tem và nâng cao chất lượng giấy in kèm theo Công văn này) kể từ ngày 25/3/2019. Các giải pháp này không làm tăng giá bán, không làm phát sinh thêm chi phí mà người dân, Nhà nước phải bỏ ra khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, song lại đạt được yêu cầu, mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như bảo đảm uy tín, thương hiệu sản phẩm do Nhà xuất bản Tư pháp cung cấp.1

2. Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn tồn mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp không dán tem (mua của Nhà xuất bn Tư pháp trước ngày 25/3/2019) thì tiếp tục sử dụng và đề nghị thống kê, báo cáo số lượng từng loại mẫu Phiếu về Bộ Tư pháp (qua Nhà xuất bản Tư pháp) trước ngày 31/3/2019 để tổng hợp, theo dõi chung.

Trường hợp đến ngày 25/9/2019 mà vẫn chưa sử dụng hết mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp không dán tem đã mua của Nhà xuất bản Tư pháp, thì Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê lại số lượng, báo cáo số liệu chi tiết về Bộ Tư pháp (qua Nhà xuất bản Tư pháp) để so sánh, đối chiếu và có phương án phối hợp xử lý.

3. Nhu cầu sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng, việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật các mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp góp phần thực thi pháp luật về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Do vậy, trong thời gian tới đề nghị Thanh tra Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được giao cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết hành vi in, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp không do Nhà xuất bản Tư pháp cung cấp theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BTP và Quyết định số 1276/QĐ-BTP.

Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (đ
biết);
- Thứ trư
ng Nguyễn Khánh Ngọc (để biết);
- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (đ
thực hiện);
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng);
- Lưu: VT, NXBTP (02 b
n).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 1 Trong trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Sở cử cán bộ liên hệ với Nhà xuất bản Tư pháp (gặp đồng chí Lê Diệu Hương - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Sản xuất, số điện thoại: 024.62632076 - 0988702294, email: huongld@moj.gov.vn hoặc huongphongkhsx@.gmaiI.com) để được giải đáp.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 819/BTP-XBTP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 12/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 819/BTP-XBTP

717

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408923