• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


Văn bản pháp luật về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

Công văn 8207/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 8207/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8207/QDL-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH TM-SX Thanh Nga

(Đ/c: s96, đường 64, P. 10, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH River Galaxy
(Đ/c: số 16 Lý Chiêu Hoàng,
P. 10, Q. 6, Tp. H Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của BY tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 584/SYT-NVD đề ngày 17/5/2019 của Sở Y tế tnh Yên Bái gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 19L-025MP về kết qu kim nghiệm mẫu sản phẩm Kem trắng da mặt AIHAO và Phiếu Kiểm nghiệm số 19L-022MP đề ngày 15/02/2019 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Gel mụn 10g

Cục Qun lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 02 lô sn phẩm mỹ phẩm sau:

- Sản phẩm mỹ phẩm Kem trắng da mặt AIHAO; Số lô: 3ATV/01.2018/1; ngày sản xuất: 09.01.2018; hạn dùng: 03 năm kể từ ngày sn xut; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 000983/16/CBMP-HCM; do Công ty TNHH TM-SX Thanh Nga sản xut, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng Thiên Phú (Địa chỉ: 30, ngõ 24, phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội) phân phi: Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phm - Thực phẩm tỉnh Yên Bái lấy tại Hộ kinh doanh Vũ Trung Dũng (cửa hàng mỹ phẩm Thanh Xuân) - Địa chỉ: số 237, đường Hoàng Hoa Thám, Tổ 4, P. Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái đkiểm tra chất lượng; Kết quả kiểm nghiệm mẫu thcó chứa Methyl paraben, Propyl paraben trong thành phần sản phẩm, không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm đã công bố tại Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 983/16/CBMP-HCM.

- Sản phẩm Gel mụn 10g; Số lô: 001; ngày sản Xuất: 181018; hạn dùng: 03 năm kể từ ngày sản xuất; stiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 003510/14/CBMP-HCM; do Công ty TNHH River Galaxy sản xut. Mẫu sn phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Yên Bái lấy tại Hộ kinh doanh mỹ phẩm, dụng cụ và phụ kiện làm đầu Nguyễn Thị Hồng Nga (Địa chỉ: Số nhà 45 đường Trần Hưng Đạo, Tổ 5A, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng; Mu thử không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

2. Công ty TNHH TM-SX Thanh Nga, Công ty TNHH River Galaxy phải:

- Gửi thông báo thu hồi ti những nơi phân phi, sử dụng lô sản phẩm Công ty đã sản xuất nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6/2019.

3. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:

- Kiểm tra Công ty TNHH TM-SX Thanh Nga và Công ty TNHH River Galaxy trong việc chp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định vquản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2019.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- CTr.
Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM;
- Trang
TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, PC-TTr
, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8207/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 30/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8207/QLD-MP

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415892