• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Công văn 8208/BGTVT-TTCNTT năm 2013 cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Tải về Công văn 8208/BGTVT-TTCNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8208/BGTVT-TTCNTT
V/v Cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
- Các Tổng công ty trực thuộc Bộ
- Trung tâm Công nghệ thông tin

 

Ngày 13/6/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, trong đó quy định trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin về đấu thầu, mua sắm công; Để thực hiện quy định nêu trên, Bộ yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị có dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, đồng thời với việc gửi thông tin đấu thầu để đăng tải trên báo Đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo Đấu thầu, gửi thông tin đấu thầu về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin theo địa chỉ thư điện tử: thongtindauthau@mt.gov.vn) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận và đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin về đấu thầu của các cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Bộ;

- Hàng quý tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình đăng tải thông tin về đấu thầu trên Trang thông tin điện tử của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8208/BGTVT-TTCNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8208/BGTVT-TTCNTT

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204804