• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 822/VPCP-V.I năm 2019 về xử lý vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 822/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/VPCP-V.I
V/v xử lý vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thành ủy Hà Nội;
- Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 276/BC-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 về kết quả điều tra, truy tố các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất nông nghiệp tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy một số cán bộ xã Đức Thượng, Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) đã bị khởi t về "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức là người quyết đnh phê duyệt, ký cấp giy chứng nhận quyn sử dụng đất trái pháp luật không bị xử lý với lý do trách nhiệm thẩm định, kim tra tính xác thực của hồ sơ, trình ký thuộc Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng và Phòng Địa chính huyện. Do đó, đề nghị Thành ủy Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2000 - 2005) đã có vi phạm nêu trên theo quy định của Đảng.

- Đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ quá trình tiến hành tố tụng vụ án này để kết quả điều tra, truy tố, xét xử được nghiêm minh, các đối tượng có hành vi vi phạm phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

- Người dân có đơn tố giác báo chí phản ánh nhiều và Thanh tra huyện Hoài Đức đã kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vi phạm pháp luật, chuyn hồ sơ sang Công an huyện Hoài Đức từ lâu nhưng đến tháng 01 năm 2017 Công an huyện mới khởi tố vụ án để điều tra là chậm trễ, thiểu trách nhiệm. Giao Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý vụ việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm 2019.

- Biểu dương Báo Dân trí đã có 25 kỳ báo phản ánh, đấu tranh với việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2000 - 2005) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đt ở trái pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến các cơ quan ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- Báo Dân trí;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng,
các Vụ: NN, NC, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3), VTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PH
Ó CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 822/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 28/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 822/VPCP-V.I

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406406