• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 823/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 42/CV-ICIC ngày 26/3/2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, thì huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội là vùng II. Vì vậy, các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công đối với các khối lượng công tác được điều chỉnh giá theo quy định thuộc địa bàn huyện Mê Linh áp dụng theo vùng II.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 823/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 823/BXD-KTXD

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381935