• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 824/GSQL-GQ2 năm 2013 chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 824/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/GSQL-GQ2
V/v: chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên liệu NK theo loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 2806/HQHCM-GSQL ngày 15/8/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về việc chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK của Công ty CP Sữa Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan, sau khi nhận được ý kiến tham gia, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 824/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 26/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 824/GSQL-GQ2

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205471