• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 8245/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 8245/BKHĐT-QLĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8245/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị của CTCP Tư vấn đô thị Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 10649/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu, một trong các tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu có sai lệch thiếu dưới 10% giá dự thầu thì không bị coi là vi phạm quy định về xét duyệt trúng thầu nêu trên. Việc nhà thầu có lỗi số học quá 10% giá dự thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 10649/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (P518 Khách sạn Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, HN);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC
I);
- Lưu VT, QLĐT
(06) (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

1. Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
...
d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8245/BKHĐT-QLĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 19/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8245/BKHĐT-QLĐT

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400540