• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8245/BTC-TCHQ năm 2013 gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8245/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8245/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Đường sắt Việt Nam.
(Số 93-97 đường Lê Duẩn, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1284/ĐS-RPMU ngày 04/6/2013 của Đường sắt Việt Nam về việc xin gia hạn nộp thuế GTGT nhập khẩu cho gói thầu cung cấp ray dự án "cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai" năm 2013; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5762/VPCP-KTTH ngày 02/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế GTGT nhập khẩu cho gói thầu cung cấp ray dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, ngày 13/09/2013 Bộ Tài chính có công văn số 12374/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện. Theo đó, đề nghị Đường sắt Việt Nam cân đối nguồn vốn đối ứng được cấp năm 2013 để nộp thuế GTGT đúng thời hạn cho các tờ khai nhập khẩu phục vụ dự án năm 2013.

Trường hợp vốn đối ứng được cấp cho dự án không đủ để nộp thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án trong năm 2013 thì đề nghị Đường sắt Việt Nam căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan hải quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính thông báo để Đường sắt Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (44).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8245/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8245/BTC-TCHQ

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196393