• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Công văn 8256/CT-TTHT năm 2016 về chứng từ thu phí Ngân hàng kiêm hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 8256/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8256/CT-TTHT
V/v: chứng từ thu phí Ngân hàng kiêm hóa đơn GTGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh TP. HCM
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài Gòn, 39 Lê Duẩn, Q1
Mã thuế: 0302598643

Trả lời văn bản số 15/2016/CTBVHCM-ACC ngày 18/7/2016 của Ngân hàng về chứng từ thu phí Ngân hàng kiêm hóa đơn GTGT; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 /3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

a) Tên loại hóa đơn.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, chứng từ thu phí kiêm hóa đơn GTGT sử dụng để thu phí trong hoạt động dịch vụ của Ngân hàng (chứng từ giao dịch được in từ trong hệ thống, trên mỗi một chứng từ có một tham chiếu giao dịch xác định đảm bảo tính duy nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng nội dung về thông tin giao dịch, thông tin về thuế...) phải đảm bảo nội dung bắt buộc ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn theo quy định trên.

Cục thuế TP thông báo cho Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 2;
- Lưu (TTHT, VT);
- Hiền-17772700 (1664)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8256/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8256/CT-TTHT

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326040