• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 8269/BTC-TCHQ năm 2014 về tuyên truyền chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8269/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8269/BTC-TCHQ
V/v tuyên truyền chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa thể thao và du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công thương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng TMCP: Ngoại thương Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam.

Ngày 30/5/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 806/TTg-KTTH về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài (bản phô tô kèm theo).

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 806/TTg-KTTH và quy định tại Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 806/TTg-KTTH , Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Quý Bộ, ngành, Ủy ban, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo công văn số 806/TTg-KTTH ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này.

2. Bộ Tài chính xin gửi kèm theo file mềm Thông tư số 72/2014/TT-BTC để Quý Bộ, ngành, Ủy ban, cơ quan, đơn vị đăng trên Website và báo, tạp chí chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình. File mềm Thông tư số 72/2014/TT-BTC đề nghị khai thác tại mục Thư viện văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), hoặc liên hệ: đ/c Giáp Quỳnh Phương, chuyên viên Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan, số điện thoại: Tổng đài: 39440833, nội bộ: 8596/8517.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban, cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Lưu: VT, TCHQ (181b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8269/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8269/BTC-TCHQ

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236991