• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 828/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Tài vụ Quản trị - Tổng Cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 117/TVQT-QLĐTXD ngày 13/3/2018 của Cục Tài vụ quản trị - Tổng Cục Hải quan đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một biện pháp để nhà thầu bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký, bao gồm cả các nghĩa vụ nộp phạt do vi phạm hợp đồng, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên thoả thuận cụ thể khác. Đối với trường hợp Cục Tài vụ Quản trị - Tổng Cục Hải quan nêu trong văn bản số 117/TVQT-QLĐTXD thì nhà thầu phải có nghĩa vụ nộp phạt bổ sung phần giá trị phạt vi phạm hợp đồng còn thiếu.

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định của pháp luật về hợp đồng thì giá trị phạt vi phạm hợp đồng tối đa là 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài phạt vi phạm hợp đồng, nhà thầu còn phải bồi thường các thiệt hại (nếu có) cho chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục Tài vụ quản trị - Tổng Cục Hải quan thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD, Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 828/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 828/BXD-KTXD

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381936