• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 829/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện thủ tục hải quan trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 829/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh và tăng cường công tác chống buôn lậu trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Bố trí đầy đủ lực lượng để giải quyết thủ tục hải quan, thông quan cho các lô hàng đã đăng ký làm thủ tục trong ngày 01/02/2019 không đ xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán từ 02/02/2019 đến ngày 10/02/2019, các đơn vị bố trí đầy đủ lực lượng để giải quyết thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan trong thời gian nghỉ tết, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan bố trí đầy đủ lực lượng để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.

2. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không; các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu; bưu điện quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cần (để b/cá
o);
- Website Tổng cục Hải quan;
- Cục ĐTCBL (để t/hiện
)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 829/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 829/TCHQ-GSQL

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406407