• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8300/BTC-CST năm 2014 áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8300/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8300/BTC-CST
V/v áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp của một số doanh nghiệp, cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương (tại công văn số 4530/BCT-QLCT ngày 27/5/2014),

Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn này thay thế công văn số 2015/BTC-TCHQ ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tổng Công ty CN Dầu thực hiện Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Satra Tây Nam;
- Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè;
- Công ty TNHH Hong Ik Vina;
- Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng VN;
- Công ty TNHH CN Ever Force;
- Công ty CP QT Đại Dương OSS;
- Công ty CP Thực phẩm An Long;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế:
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8300/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8300/BTC-CST

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236938