• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 831/VPCP-QHQT năm 2013 về Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 831/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/VPCP-QHQT
V/v Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 87/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam (VPD) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các đối tác phát triển triển khai thực hiện Văn kiện VPD, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần cập nhật, bổ sung các chiến lược phát triển liên quan như Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
 Các Vụ: TH, KGVX, KTTH, KTN; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Vũ Đức Đam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 831/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 25/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 831/VPCP-QHQT

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173021