• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 8316/BTC-CST năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng “kaliclorua” do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8316/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8316/BTC-CST
V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng “kaliclorua”.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc trong việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Kali clorua mã số 3104.20.00. Về việc này, trên cơ sở ý kiến của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 3144/TT-ĐPB ngày 20/12/2013) và Bộ Công Thương (công văn số 12014/BCT-HC ngày 27/12/2013), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì mặt hàng Kali clorua mã số 3104.20.00 thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5% và được áp dụng thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Các trường hợp đã kê khai khác mức thuế suất thuế GTGT hướng dẫn trên đây trước ngày ban hành công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Công ty TNHH MTV dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan DMC;
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (Phòng GTGT&TTĐB).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 8. Thuế suất
...

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

a) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt;

b) Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;

*- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:

“b) Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;”.*

c) Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;

*- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

3. Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8 *

d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;

đ) Sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này;

e) Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá;

g) Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này;

h) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn;

i) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;

k) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu;

*- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

3. Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8.*

l) Thiết bị, dụng cụ y tế, bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;

m) Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học;

n) Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim;

o) Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 của Luật này;

p) Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

*- Khoản này được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 như sau:
...
“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây:

q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8316/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8316/BTC-CST

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237366