• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 8318/BTC-TCT năm 2013 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8318/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8318/BTC-TCT
V/v kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Qua báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang tại công văn số 205/CT-KKKT ngày 21/3/2013 và công văn số 774/CT-KKKT ngày 25/6/2013 và phản ánh của một số Cục Thuế về tình trạng một số cá nhân lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền thuế GTGT, để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế tỉnh An Giang:

1. Tổ chức phân loại xác định doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và thực hiện đúng, đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao như đã hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính (trong đó các trường hợp thanh toán qua tài khoản vãng lai được coi là thanh toán qua ngân hàng có giao dịch đáng ngờ).

2. Thực hiện kiểm tra 100% sau hoàn thuế đối với các hồ sơ đã thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với doanh nghiệp có rủi ro về thuế.

3. Tổ chức kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Kiểm tra tính đầy đủ; tính chính xác đối với toàn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm:

+ Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài;

+ Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan;

+ Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng;

+ Hợp đồng mua hàng hóa để xuất khẩu;

+ Hóa đơn mua hàng hóa để xuất khẩu; yêu cầu phải kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ngành để loại trừ hóa đơn của doanh nghiệp đã bỏ trốn; doanh nghiệp chậm kê khai, nộp thuế GTGT; hóa đơn không đúng quy định.

+ Chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.

+ Các chứng từ, hoạt động liên quan vận chuyển hàng hóa, thuê kho bãi,… của hàng xuất khẩu.

4. Cục Thuế tỉnh An Giang thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế và công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và Công văn này.

Cục Thuế cần quán triệt nội dung Công văn tới các Phòng, Chi cục và công chức Thuế để việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế (để chỉ đạo thực hiện);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục Thuế; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Vụ CST, PC BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, TTr 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8318/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8318/BTC-TCT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
198685