• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Văn bản pháp luật về HIV

 

Công văn 832/AIDS-VP về cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Tải về Công văn 832/AIDS-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CH
NG
HIV/AIDS
-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/AIDS-VP
V/v cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn qu BHYT năm 2019

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Phòng, chng HIV/AIDS nhận được công văn số 3436/BHXH-GĐB ngày 20/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) (văn bản gửi kèm). Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các nội dung sau:

1. Giao Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố phổ biến cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn các nội dung lưu ý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cung ứng, thanh toán thuốc kháng HIV năm 2019 và tăng cường giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn BHYT và các nguồn chương trình, dự án đúng quy định.

2. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn đề xuất mua sắm phù hợp với nhu cầu sử dụng, chỉ định đúng đối tượng, đúng hướng dẫn điều trị, rà soát điều chỉnh chi phí thuốc, tiền khám chưa đúng quy định và chi phí cùng chi trả không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ BHYT.

3. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH nơi đơn vị ký hợp đồng khẩn trương quyết toán thuốc kháng HIV nguồn BHYT, gửi đề nghị thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV vđơn vị được giao thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV tại địa phương để thanh toán cho cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố theo Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và các văn bản hướng dẫn của các chương trình, dự án hỗ trợ thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phan Thị Thu Hương (đ
chỉ đạo);
- Đ
ơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tnh/thành phố;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc, Ban dược và vật tư y tế BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT
, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 832/AIDS-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Phòng, chống HIV/AIDS   Người ký: Nguyễn Hoàng Long
Ngày ban hành: 27/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 832/AIDS-VP

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425578