• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8332/TCHQ-TXNK năm 2014 về chính sách thuế hệ thống điều hòa của Dự án Royal City do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8332/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8332/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế hệ thống điều hòa của Dự án Royal City

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

-Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia.
(Số 72, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 066/2014/CV/HG - PĐT ngày 25/6/2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia (Công ty) về việc xin xác nhận hệ thống điều hòa trung tâm Dự án Royal City, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế TTĐB đối với lô hàng nhập khẩu để lắp ráp hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU của Công ty Hoàng Gia, Bộ Tài chính đã có công văn số 5906/BTC-TCHQ ngày 10/5/2013 để hướng dẫn trình tự thực hiện không thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Đối với lô hàng máy bơm nước thuộc các tờ khai số 21/NDT01 ngày 18/2/2012 và tờ khai 25/NDT01 ngày 21/2/2013 đã đăng ký và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng), Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu hệ thống điều hòa và các giấy tờ có liên quan (sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm và Chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu...) nếu xác định lô hàng máy bơm nước nhập khẩu thuộc các tờ khai số 21/NDT01 ngày 18/2/2012 và tờ khai 25/NDT01 ngày 21/2/2013 là bộ phận của hệ thống điều hòa công suất trên 90.000 BTU của Dự án Royal City và đáp ứng hướng dẫn theo nội dung công văn số 5906/BTC-TCHQ thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện trừ lùi số máy bơm đã nhập khẩu theo Phiếu theo dõi trừ lùi cho hệ thống điều hòa trung tâm. Sau khi Cục Hải quan TP. Hải Phòng xác nhận trừ lùi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện xử lý thuế TTĐB cho lô hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 5906/BTC-TCHQ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội; Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia được biết để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8332/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8332/TCHQ-TXNK

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238155