• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 834/UBND-KT năm 2013 đính chính Quyết định 20/2013/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Công văn 834/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/UBND-KT
V/v đính chính Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

An Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

 

Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Do sai sót về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật nên tại Điều 10 của Quy chế có hai khoản 3.

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, xin đính chính như sau: bỏ số “3” tại dòng đầu đoạn cuối ở Điều 10 của Quy chế.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Nguyên Nam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 834/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Võ Nguyên Nam
Ngày ban hành: 29/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 834/UBND-KT

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204608