• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Công văn 83537/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 83537/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 83537/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Luxstay Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 108 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam; MST: 0108308449)

Trả lời công văn số 02-19/CV-0219 của Công ty TNHH Luxstay Việt Nam hỏi về hóa đơn điện tử, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Công ty được Tổng cục Thuế hưng dẫn tại công văn số 2387/TCT-CS ngày 12/6/2020.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công văn số 2387/TCT-CS ngày 12/6/2020 của Tng cục Thuế để Công ty nghiên cứu, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vưng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn, hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Luxstay Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83537/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 15/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 83537/CT-TTHT

54

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453906