• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 836/BHXH-CSXH năm 2015 về cấp và sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (C65-HD) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 836/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 836/BHXH-CSXH
V/v cấp và sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD)

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) nhận được Công văn số 125/BHXH-CĐBHXH ngày 26/01/2015 của BHXH thành phố Đà Nẵng, báo cáo kết quả làm việc với Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công an và Bệnh viện Quân y 17 thuộc Bộ Quốc phòng cụ thể như sau: Hiện nay BHXH Công an nhân dân chưa triển khai việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) trong toàn hệ thống ngành Công an; BHXH Bộ Quốc phòng chỉ đạo chỉ cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho quân nhân và người lao động trong lực lượng vũ trang vì vậy Bệnh viện Quân y 17 không cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động ngoài quân đội.

Để thực hiện thống nhất, đảm bảo quyền lợi đối với người lao động đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ Khoản 3, Mục I, Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014 về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 125/BHXH-CĐBHXH nêu trên)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- BHXH thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Thị Kim Dung

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

...

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước, cơ sở khám, chữa bệnh của các lực lượng vũ trang (gọi chung là cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước); cơ sở khám, chữa bệnh của tập thể và tư nhân, cơ sở khám, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân) có ký hợp đồng với Bảo hiểm Y tế Việt Nam (BHYT VN) để khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT phân công bác sỹ, y sỹ, lương y thuộc đơn vị để khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm được hưởng BHXH cho người lao động tham gia BHXH.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 836/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Hoàng Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 17/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 836/BHXH-CSXH

486

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269110