• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8364/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế liên quan đến việc nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng tấm Pin năng lượng mặt trời hiệu Jinko do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 8364/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8364/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cát Tường
Địa chỉ: 332 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0304756408

Trả lời văn thư số 68/2016-CVCT ngày 20/07/2016 của Công ty về chính sách thuế liên quan đến việc nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng tấm Pin năng lượng mặt trời hiệu Jinko, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

…”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ,

1) Về thuế GTGT: Mặt hàng tấm pin năng lượng mặt trời có thuế suất thuế GTGT là 10% được áp dụng thống nhất ở khâu nhập khẩu và bán ra trong nước không phân biệt hàng hóa nhập khẩu hay lắp ráp hoàn thiện trong nước.

2) Về thuế suất thuế TNDN: Thu nhập từ kinh doanh mặt hàng tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống pin năng lượng mặt trời từ năm 2016 là 20%.

3) Về thuế nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải Quan để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm Tra số 3;
- Lưu: HC, TTHT.
17001-23160/16 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8364/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 29/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8364/CT-TTHT

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326043