• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 8378/VPCP-KTN năm 2013 tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh than do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8378/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8378/VPCP-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh than

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 8078/BCT-TCNL ngày 09 tháng 9 năm 2013) về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Công Thương về các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An:

- Phối hợp và tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh than nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tập kết và kinh doanh than trái phép.

- Tổ chức rà soát, hướng dẫn toàn bộ các đơn vị kinh doanh than trên địa bàn bổ sung hoàn thiện các điều kiện kinh doanh theo đúng quy định; kiểm tra xử lý kiên quyết theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng các điều kiện kinh doanh về than.

- Duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường sông, biển để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép.

3. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, tập kết và kinh doanh than trái phép; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác và kinh doanh than.

4. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương khảo sát, đánh giá cụ thể tình hình, địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn; đề xuất giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý việc tập kết, vận chuyển, kinh doanh than trái phép; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TNMT, TC,
- Tập đoàn CN than - Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Hop.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8378/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8378/VPCP-KTN

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210080