• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8406/VPCP-ĐMDN năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định 1232/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8406/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8406/VPCP-ĐMDN
V/v điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Đối với kiến nghị xin điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với quy định tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kiến nghị về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (2).Thái

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8406/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8406/VPCP-ĐMDN

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393392