• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8408/BTC-CST năm 2014 trả lời kiến nghị doanh nghiệp về điều chỉnh thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8408/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8408/BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam;
- Công ty CP Tôn Đông Á;
- Công ty TNHH Tôn Phương Nam;
- Công ty CP Thép Nam Kim;
- Công ty CP Maruichi Sun Steel;
- Công ty CP Thép TVP.

Trả lời công văn của 6 Công ty sản xuất thép mạ màu trong nước (gồm Công ty TNHH NS Blue Scope Việt Nam, Công ty CP Tôn Đông Á, Công ty TNHH Tôn Phương Nam, Công ty CP Thép Nam Kim, Công ty CP Maruichi Sun Steel, Công ty CP Thép TVP) kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu thép được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic thuộc mã hàng 7210.70.10 và 7210.70.90, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, các mặt hàng sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được sơn, quét véc ni hoặc phủ plastic, thuộc phân nhóm 7210.70 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

- Mức 5% đối với loại có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5mm (mã hàng 7210.70.10);

- Mức 3% đối với loại khác (mã hàng 7210.70.90).

Cam kết WTO 2014 của các mặt hàng thép thuộc phân nhóm 7210.70 là 5%. Do vậy, kiến nghị điều chỉnh tăng thuế suất của các mặt hàng thép đã sơn, quét véc ni hoặc phủ plastic, thuộc phân nhóm 7210.70 lên 20% là không thực hiện được do sẽ vi phạm cam kết WTO.

Để góp phần bảo hộ sản phẩm trong nước đã sản xuất được, ngoài các biện pháp thuế quan còn có các biện pháp phi thuế quan. Do các mặt hàng sắt thép đã sơn, quét véc ni hoặc phủ plastic không tăng được thuế nhập khẩu ưu đãi lên 20% do sẽ vi phạm cam kết WTO, vì vậy đề nghị các Công ty liên hệ với các Bộ quản lý chuyên ngành để đề xuất áp dụng các biện pháp phi thuế quan (hàng rào kỹ thuật) nhằm hạn chế nhập khẩu, bảo hộ sản xuất trong nước như áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, giấy phép nhập khẩu tự động...

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp sản xuất thép mạ màu, mạ kẽm được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8408/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8408/BTC-CST

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237243