• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 84295/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 84295/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84295/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
(Địa chỉ: số 1A phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
MST: 0100100061)

Trả lời công văn số 1122/HCVN-TCKT ngày 26/8/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/Qh11 ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

- Căn cứ Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về khai thuế TNDN.

- Căn cứ công văn số 2605/TCT-DNL ngày 29/6/2015 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TNDN.

- Căn cứ công văn số 5145/TCT-DNL ngày 04/12/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và phần vốn góp bằng tiền, tài sản khác) tại một số Công ty liên doanh, liên kết thì:

- Đối với giá trị quyền sử dụng đất thuê mang góp vốn vào liên doanh, nếu đã được xác định là phần vốn nhà nước đầu tư cho Tập đoàn và khi góp vốn Tập đoàn đã thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê theo thời hạn thuê đất cho Công ty liên doanh, khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp tại Công ty liên doanh cho tổ chức, cá nhân khác nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn mang tên Công ty liên doanh, nay là Công ty TNHH và hợp đồng chuyển nhượng không tách riêng từng phần vốn chuyển nhượng như quyền sử dụng đất, tài sản khác thì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện khai, nộp thuế theo hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 Chương IV Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chưa hoàn thành các thủ tục để xác định quyền thuê đất mang góp vốn là khoản vốn của Ngân sách Nhà nước cấp và cơ quan có thẩm quyền chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty liên doanh thì đề nghị Tập đoàn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục và thực hiện nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Trường hợp cụ thể đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Tập đoàn Hóa chất Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84295/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 84295/CT-HTr

2.493

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302296