• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 844/GSQL-TH về xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 844/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1682/HQĐNa-GSQL ngày 20/8/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác minh tính hợp lệ chữ ký trên C/O mẫu E số tham chiếu E133707009620009 cấp ngày 28/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 844/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 844/GSQL-TH

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205801