• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 8440/VPCP-KTTH năm 2013 đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8440/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8440/VPCP-KTTH
V/v các đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 8484/BCT-XNK ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình hành động); thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương:

1. Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động về Đề án củng cố và mở rộng hệ thống cơ quan đại diện xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài; Đề án phát triển cụm liên kết xuất khẩu các ngành công nghiệp cơ khí, dệt may, da giày, đồ gỗ; Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2014-2020, định hướng đến năm 2030 (châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, Phi châu - Tây Nam Á).

2. Đồng ý đổi tên và gộp Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2013-2020, định hướng đến 2030 với Đề án phát triển năng lực xuất khẩu nguyên vật liệu và linh phụ kiện ngành cơ khí chế tạo, ngành nhựa - cao su, ngành điện - điện tử và Đề án phát triển năng lực xuất khẩu sản phẩm hóa dầu; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2013.

3. Tiếp tục soạn thảo Đề án xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng sản xuất và phân phối ở ngoài nước; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2014.

4. Về kế hoạch đào tạo, phổ biến kiến thức và chính sách thương mại của các nước để tận dụng các ưu đãi trong các cam kết quốc tế và biện pháp phòng tránh các hàng rào trong thương mại để phát triển xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, mặt hàng mới của Việt Nam: Bộ Công Thương phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động.

5. Về Đề án các biện pháp quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế: trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8440/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8440/VPCP-KTTH

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209634