• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8460/BTC-CST năm 2014 trả lời kiến nghị doanh nghiệp về giá thuê đất, thuế giá trị gia tăng trang thiết bị nhập khẩu và thuế nhập khẩu muối nuôi cá biển do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8460/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8460/BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn
(Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 39/2014/CV-TĐBS ngày 28/4/2014 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (gọi tắt là Công ty Bảo Sơn) kiến nghị về giá thuê đất, thuế giá trị gia tăng trang thiết bị nhập khẩu và thuế nhập khẩu muối nuôi cá biển, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về giá thuê đất:

Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp và sẽ có ý kiến chính thức sau khi trao đổi cụ thể với các cơ quan liên quan của Thành phố Hà Nội.

2. Về thuế GTGT đối với trang thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất:

Theo Luật thuế GTGT thì mặt hàng là vật tư, trang thiết bị nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do vậy kiến nghị bãi bỏ thuế GTGT đối với trang thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất là vượt quá thẩm quyền của Chính phủ (thuộc thẩm quyền Quốc hội).

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì một trong những điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là: Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Do vậy, trường hợp Công ty Bảo Sơn thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện nhập khẩu trang thiết bị thuộc đối tượng chịu thuế GTGT để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu trên cơ sở chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.

3. Về thuế nhập khẩu muối nuôi cá biển:

a) Theo cam kết khi gia nhập WTO, mặt hàng muối là một trong 4 mặt hàng được quản lý theo hạn ngạch thuế quan (cùng với các mặt hàng trứng, đường, lá thuốc lá). Cam kết về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối áp dụng cho tất cả các loại muối thuộc nhóm 25.01, không phân biệt theo thành phần hóa học của các loại muối. Lượng hạn ngạch muối và đối tượng được phân giao nhập khẩu được Bộ Công Thương công bố theo từng năm.

b) Về mức thuế suất thuế nhập khẩu:

- Đối với muối nhập khẩu trong hạn ngạch: Mức thuế suất nhập khẩu là mức thuế suất ưu đãi MFN được quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được Bộ Tài chính ban hành hàng năm. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định từ 10-30% tùy từng dòng thuế cụ thể (các Biểu thuế từ năm 2010 đến nay thực hiện theo các Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009, Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013).

- Đối với muối nhập khẩu ngoài hạn ngạch:

+ Từ ngày 13/11/2009 đến ngày 17/8/2012: Mức thuế suất nhập khẩu từ 50- 60% tùy từng dòng thuế và được quy định tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

+ Từ ngày 18/8/2012 đến nay: mức thuế suất nhập khẩu từ 50-60% tùy từng dòng thuế và được quy định tại Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 4/7/2012 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, trường hợp muối nhập khẩu nằm trong hạn ngạch của Bộ Công Thương cấp thì áp dụng mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thấp hơn mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch (trường hợp muối nhập khẩu không nằm trong hạn ngạch do Bộ Công Thương cấp).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và các đơn vị liên quan được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8460/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8460/BTC-CST

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237367