• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội


 

Công văn 8496/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8496/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8496/VPCP-QHĐP
V/v phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 3923/TTKQH-TH ngày 07 tháng 10 năm 2020 thông báo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung một số nội dung vào Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020).

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản).

2. Bộ Quốc phòng chủ trì chuẩn bị các nội dung: Tờ trình của Chính phủ về việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.

3. Bộ Nội vụ chủ trì chuẩn bị các nội dung:

- Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chuẩn bị các nội dung:

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và xin ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

- Tờ trình của Chính phủ về quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến bằng văn bản).

5. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ tham dự và báo cáo về nội dung giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp văn bản số 3923/TTKQH-TH ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: các Vụ: TH, HC, PVHĐGS;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, Trợ lý, Thư ký các PTTg, Cổng TTĐTCP; các Vụ: KTTH, PL, NN, CN, TKBT, NC, TCCV, QHQT; VP BCSĐCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8496/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8496/VPCP-QHĐP

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455212