• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 8529/VPCP-KTN năm 2013 đấu thầu Gói thầu CW1B Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8529/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8529/VPCP-KTN
V/v đấu thầu Gói thầu CW1B Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10427/BGTVT-CQLXD ngày 01 tháng 10 năm 2013) về công tác đấu thầu Gói thầu CW1B (Cầu Cao Lãnh và 200m đường 2 đầu cầu), Dự án thành phần 1 - Xây dựng cầu Cao Lãnh thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8529/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8529/VPCP-KTN

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209974