• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

 

Công văn 856/BKHĐT-KTCN năm 2014 hướng dẫn doanh nghiệp rà soát hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 856/BKHĐT-KTCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/BKHĐT-KTCN
V/v hướng dẫn doanh nghiệp rà soát hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội,  ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thép VINA KYOEI
(Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phúc đáp công văn số 2512/VKS-BKHĐT ngày 26/12/2013 của Công ty TNHH Thép VINA KYOEI (sau đây gọi tắt là công ty) về việc xác nhận một số hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho Dự án đầu tư dây chuyền luyện và cán thép giai đoạn 2, tại KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, về việc này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ kỹ thuật của linh kiện, vật tư, phương tiện vận tải chuyên dùng kèm công văn số 2512/VKS-BKHĐT ngày 26/12/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan hải quan rà soát các hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được như sau:

1) Ống thép các loại (bao gồm cả phần nối ống) dạng đúc (sản xuất bằng phương pháp đúc).

2) Các loại van điện từ.

3) Bu lông (đai ốc) cường độ cao.

4) Kết cấu thép đặc thù gắn liền với thiết bị (giá đỡ thiết bị, chân đế, khung giá thiết bị) mà thiết bị này chưa được sản xuất trong nước.

5) Phương tiện chở xỉ (Slag Pot Carier).

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Công ty thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 856/BKHĐT-KTCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 20/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 856/BKHĐT-KTCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221835